Π.Μ.Σ. "Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)"
hpst_collage
  greek_flag uk_flag
Αρχική | ΔΕΠ | Μαθήματα | Ανακοινώσεις | Αιτήσεις | Εκδηλώσεις | Σύνδεσμοι | ESST | Επικοινωνίαsitemap_icon

Αιτήσεις

Πώς θα κάνετε αίτηση
Για πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών:
Γραμματεία Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.),
Κτίριο ΚΙΟΡΤΖΗ, Πανεπιστημιούπολη, ΙΛΙΣΙΑ 157-71
Επικοινωνήστε με την κ. Μαρία Γκίκα.
τηλ. 210 - 72 75 586
Fax: 210 - 72 75 530
email: mgika@phs.uoa.gr

Πότε θα κάνετε αίτηση
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 18 Μαΐου - 19 Ιουνίου 2015.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψήφιων για εγγραφή το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα διεξαχθούν την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015, 18.00-21.00, στην αίθουσα διδασκαλίας 'Α του Τμήματος ΜΙΘΕ (δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο της Πανεπιστημιόπολης).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την αίτηση

- Αίτηση.
- Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ενδεχόμενη προπαίδεια του υποψηφίου στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος.
- Αντίγραφο πτυχίου (ή πτυχίων) Α.Ε.Ι. ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του για την απόκτηση πτυχίου. Στην περίπτωση πτυχιούχων ξένων Α.Ε.Ι., απαιτείται και αναγνώριση πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
- Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας.

- Σχετικές εργασίες εφ όσον υπάρχουν.
- Αιτιολογημένη πρόταση σπουδών (σύντομη περιγραφή των λόγων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ΠΜΣ)
- Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν άμεση γνώση της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής πορείας των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην προκήρυξη του ΠΜΣ "Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας". Δείτε την προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 εδώ.

Χρήσιμα Downloads

ΦΕΚ Αναμόρφωσης ΙΦΕΤ (29/04/2015)
Κανονισμός Λειτουργίας